HAKKIMIZDA

 

HAKKIMIZDA

Burada Anatolian Food Treasures’da (Anadolu'nun Yemek Hazineleri), Anadolu mutfağını haritaya koymak ve bölgenin zengin tarihini korumaya yardımcı olmak bizim görevimizdir. Anadolu tarihinde gömülü olan çok fazla keşfedilmemiş bölge ve henüz keşfedilmemiş ve kutlanmamış kökleri var. Amacımız bu sitenin hikayeler, yemek tarifleri, malzemeler, yemek önerileri ile başlayan ve daha bir çok şey içeren  Anadolu’nun gizli cazibe ve gelenekleri için bir kaynak merkezi olmasını sağlamak!

NEDEN ANADOLU?

İÇİNDEKİ SIRLAR: Her hikayenin içinde bir sır vardır ve Anadolu da asırlarca anlatılmamış öyküleriyle böyledir. Odak noktamız yemek kültürüdür ve şu anki yemek sahnesi ve onunla iletişim kurma ve etkileşimde bulunma şeklimiz büyük ölçüde geçmişten ilham almaktadır. Yemek, zamanın en güçlü haritalarından ve işaretlerinden biridir. Buraya Anadolu’da ekilen, köklenen ve yetişen tarihi mücevherleri ve tohumları kazmamızı sağlayarak geçmişe bir rehber görevi görebilir.

TARİHİ TAŞLAR: UNESCO, arkeologlar ve araştırmacılar, Güneydoğu Türkiye'de M.Ö. 6200-5200 yıllarının başında kurulmuş bir şehir olan Çatalhöyük'ü, ilk neolitik kent yerleşimi ve erken insan tarım yaşamının bir işareti olarak kaynak aldılar. 

BOLLUK ÜLKESİ: İki Kelime. Biyoçeşitlilik ve Mikroiklim:

BİYOÇEŞİTLİLİK

IUCN’in iddia ettiği gibi, Türkiye'nin eşsiz biyolojik çeşitliliği ve ekosistemi, bahçe bitkilerinin yetiştirilmesi ve gübrelenmesi için önemli bir kaynak olmasını sağlar. Avrupa'da bulunan toplam gymnosperm ve anjiyosperm bitki türleri arasında, Anadolu bölgeleri bunların % 90'ından fazlasını barındırmaktadır.

MİKRO İKLİM

Anadolu Platosunun coğrafi konumu ve çevresindeki dörtlü denizlerden dolayı (kuzeyde Karadeniz, güneyde Akdeniz, batıda Ege Denizi ve kuzeybatı iç denizi Marmara) zengin toprak ve güçlü iklim şartları binlerce türün yetişmesi ve ekosistemin canlanması, büyümesi ve hayatta kalması için olanak sağlamaktadır.

KÜLTÜREL AĞ GEÇİDİ

Bunları duyduysanız: “Medeniyetler Yuvası”, “Çağlar, milletler ve çok çeşitli medeniyetler arasında bir köprü”, o zaman Anadolu'nun çok kültürlü çeşitliliğini keşfetmek sizi şaşırtmaz. İçinde gömülü olan gelenekler ve yemek tarifleri ile Yunanlılardan Ermenilere, Araplara, Gürcülere, Türklere ve Osmanlılara kadar yüzlerce farklı medeniyet ve kültüre ev sahipliği yapmıştır. Yüzyıllar önce Anadolu bölgelerine yerleşmiş olan kültürlerin bu dönüşümü onu eşsiz ve çeşitli baharatlar, şifalı otlar, yağlar ve tahıllarla zenginleştirmiştir.

Hedefimiz yaygın olarak tanınmayan bu köklü kültürü ve onların inanılmaz geleneklerini ulaşabildiğimiz herkesle paylaşmaktır.

 

Aylin Aksoylu

Editör

 
 
 
   Logomuz: Yaşam Ağacı
Yaşam Ağacı sürekli gelişen, cennete yükselen hayatın dikey 
sembolizmini oluşturur. Geniş anlamda sürekli gelişim ve değişim 
içinde yaşayan evreni sembolize eder.
Evrenin üç elementini: toprağın derinliğine inen kökleriyle yeraltını,
alt dalları ve gövdesiyle gökyüzünü, ışığa yükselen üst dallarıyla 
cenneti birleştirir.
Yeryüzü ve cennet arasındaki iletişimi sağlar. Bu inanç Proto- 
Türklerden ( MÖ 2000 ) günümüze kadar gelen ağaç kültünün (Hayat 
Ağacı, Şaman Ağacı, Kozmik Ağaç v.d ) Türklerin yaşamındaki 
önemine, ağaçlara yüklenen niteliklere ve kutsal ağaç inancının 
sanata yansımalarına vurgu yapar.